Elita discreta pro România


ELITA DISCRETA PRO ROMANIA

Este elita formata din acele personalitati de exceptie si independente fata de sistemul de aici , dar care cunosc si inteleg Romania si problemele ei , sau chiar cunosc limba romana , inteleg spiritualitatea romaneasca si in mod dezinteresat , onest si responsabil fac pentru Romania poate mai mult decat reprezentatii ei formali si elitele ei oficiale :

Principele Charles, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania, Catherine Durandin , Dennis Deletant , Tom Gallagher, Dr. Peter Gross , Jean Lauxerois , Katherine Verdery,, Steven van Groningen, Leslie Hawke.

vineri, 22 martie 2013

77 de ani de la inaugurarea cursului de psihopolitica de la Moscova ( 1936 )


Anul acesta se implinesc 77 de ani de cand  Serviciile secrete de la Moscova au constituit o "academie a crimei", unde erau chemati discipoli din toata lumea pentru a fi instruiti in "arta" de a modifica psihicul oamenilor, de a modifica vechea lor mentalitate, devenind inofensivi sau fanatici comunisti. Acest scop scuza orice mijloace folosite. S-a conceput atunci si un manual continand incredibile instructiuni, greu de imaginat pentru o minte normala. Textul manualului e precedat de prelegerea tinuta la inaugurarea cursului de psihopolitica de la Moscova in 1936 de catre L.P.Beria.


Cuvantarea lui Beria

Prelegere tinuta la inaugurarea cursului de psihopolitica, Moscova, 1936 Studenţi americani de la Universitatea Lenin, vă urez bun venit la cursurile de Psihopolitică!

Deşi mai puţin cunoscută, Psihopolitică este o parte importantă a geopoliticii. Ea este mai puţin cunoscută din pricină că se adresează numai persoanelor cu pregătire superioară, adică straturilor de la vârful cel mai înalt al mişcării de „însănătoşire mentală".
Prin Psihopolitică, obiectivele noastre majore pot fi atinse în mod efectiv. Primul şi cel mai important demers al nostru este acela de a produce cât mai mult haos în cultura duşmanului. Fructele acţiunilor noastre cresc bine într-un climat de haos, neîncredere, depresiune economică şi nesiguranţă ştiinţifică. Aceasta pentru că o populaţie astfel încercată îşi poate afla pacea numai în statul comunist oferit de noi şi pentru că, până la urmă, numai comunismul poate să rezolve problemele maselor.
Psihopoliticianul trebuie să depună toate eforturile de care este în stare pentru a produce maximum de haos în domeniul „însănătoşirii mentale". El trebuie să recruteze şi să folosească toţi factorii şi toate facilităţile din acest domeniu. El trebuie să acţioneze pentru creşterea personalului şi mijloacelor din domeniul „însănătoşirii mentale", în aşa fel încât, până la urmă, întreaga arie a ştiinţei mentale să fie complet dominată de principiile şi dezideratele comuniste.
Pentru a-şi atinge aceste obiective, psihopoliticianul trebuie să zdrobească orice metodă „autohtonă" de însănătoşire mentală din America. învăţăturile lui James, Eddi şi ale vindecătorilor credincioşi penticostali, apărute în rândul concetăţenilor voştri dezorientaţi, trebuie neapărat eliminate. Cei ce le discreditaţi, defăimaţi şi arestaţi chiar de propriul lor guvern, până când îşi vor pierde orice credibilitate şi până când va rămâne să acţioneze numai „însănătoşirea" de orientare comunistă. Trebuie să acţionaţi până când fiecare profesor de psihologie, în mod conştient sau inconştient, va ajunge să predea, sub masca psihologiei, numai doctrina comunistă. Trebuie să acţionaţi până când fiecare medic şi psihiatru va deveni un psihopolitician sau un pion ce lucrează, fără să-şi dea seama, în slujba noastră.
Trebuie să acţionaţi până când vom ajunge să punem stăpânire pe mintea şi trupul tuturor personalităţilor importante din naţiunea voastră. Trebuie să puneţi o astfel de pecete asupra stării de dezechilibru mental şi să ajungeţi să vă bucuraţi de o autoritate atât de mare în afirmarea acesteia, încât nici unui om de stat, astfel etichetat, să nu i se mai acorde vreo credibilitate din partea propriului popor. Trebuie să acţionaţi până când sinuciderea provocată de dezechilibrul mental va deveni un fapt obişnuit şi nu va mai genera investigaţii şi comentarii.

In instituţiile pentru cei dezechilibraţi mental dispuneţi, în ţara voastră, de locuri unde pot fi închise până la un milion de persoane ce sunt lipsite de drepturi civile şi de orice speranţă de libertate. Asupra acestor oameni se pot practica şocuri electrice şi intervenţii chirurgicale care să-i facă să-şi piardă pentru totdeauna orice luciditate. Trebuie să faceţi ca aceste tratamente să devină comune şi să fie acceptate. Trebuie să eliminaţi orice alt fel de tratament şi orice grup de persoane care ar încerca să intervină prin mijloace eficiente.
Trebuie să dominaţi, ca oameni cu autoritate, domeniul psihiatriei şi al psihologiei. Trebuie să dominaţi spitalele şi universităţile. Trebuie să răspândiţi mitul că numai un medic european poate fi competent în domeniul bolilor mentale, justificând în acest fel faptul că în mijlocul vostru există un mare număr de oameni născuţi şi instruiţi în străinătate. Dacă şi când vom pune stăpânire pe Viena, veţi avea un loc unde vă veţi putea întâlni şi de unde veţi putea primi instrucţiuni ca admiratori ai lui Freud şi ai altor psihiatri.
Psihopolitica presupune sarcini înalte. Prin ea îi puteţi elimina duşmani ca pe nişte insecte. Puteţi submina eficienţa liderilor introducând insanitatea în familiile lor cu ajutorul drogurilor. îi puteti elimina prezentând dovezi în favoarea susţinerii tezei că ar fi dezechilibraţi mental. Când par să fie foarte rezistenţi, le puteţi provoca starea de insanitate folosind tehnologiile noastre.

Prin Psihopolitica le puteţi schimba credinţele. Prin contactul, chiar de scurtă durată, cu un psihopolitician, puteţi nimici pentru totdeauna loialitatea unui soldat ori a unui om de stat faţă de propria-i ţară sau îi puteţi distruge raţiunea.

Dar veţi avea de înfruntat şi unele primejdii. Se poate întâmpla să se descopere remedii împotriva tratamentelor noastre. Se poate întâmpla ca poporul să-şi ridice glasul împotriva acestei „însănătoşiri mentale". Se poate întâmpla ca problema însănătoşirii mentale să fie dată în seama miniştrilor şi, în acest fel, să fie îndepărtată de psihiatrii şi psihologii noştri. Dar setea capitalistă de control, caracterul inuman al capitalismului şi groaza oamenilor faţă de boală pot fi folosite în aşa fel încât să ne protejeze de asemenea lucruri. Dacă totuşi ele se întâmplă şi dacă unii cercetători independenţi reuşesc să descopere mijloace de contracarare a procedurilor psihopolitice, nu trebuie să rămâneţi pasivi; necruţându-vă nici într-un fel odihna şi banii, trebuie să luptaţi împotriva lor pentru a-i discredita, a-i distruge şi a-i anihila. Căci, prin mijloace eficiente, toate acţiunile şi cercetările noastre pot fi contracarate.

Intr-un stat capitalist sunteţi ajutaţi de existenţa unei filosofii corupte despre om şi vremuri. Veţi vedea că totul vă va ajuta în lupta voastră de a pune stăpânire, a controla şi a folosi toate mijloacele de „însănătoşire mentală", în scopul răspândirii doctrinei noastre şi pentru a scăpa de duşmanii noştri dintre alte frontiere.
Pentru realizarea ţelurilor noastre, folosiţi tribunalele, folosiţi-i pe judecători, folosiţi Constituţia ţării, folosiţi societăţile medicale si legile. Nu precupeţiţi nici un efort pe care l-aţi putea face în această direcţie. Iar când munca voastră va fi încununată de succes că puteţi aplica propriile voastre legi după cum doriţi şi că, organizând cu atenţie societăţile medicale, ducând o continuă campanie pe tema relelor din societate şi pretinzând că acţiunile voastre sunt eficiente, puteţi face în aşa fel încât înşişi capitaliştii din ţara voastră să finanţeze, din propriile lor fonduri, o mare parte din această paşnică cucerire comunistă a naţiunii.
Creaţi haos prin Psihopolitică! Lăsaţi naţiunea fără conducător! Ucideţi-i pe duşmanii noştri! Şi aduceţi pe pământ, prin Comunism, cea mai grandioasă pace pe care Omul a cunoscut-o vreodată!

Vă mulţumesc.

Sursa : http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/grosu/spcreier/Manualul comunist de instructiuni privind razboiul psihopolitic 
( Cuprins )
Capitolul 1. Istoria si definitia Psihopoliticii
Capitolul 2. Alcatuirea omului ca organism politic
Capitolul 3. Omul ca organism economic
Capitolul 4. Obiectivele Statului cu privire la individ si mase
Capitolul 5. O analiza a loialitatii
Capitolul 6. Problema obedientei
Capitolul 7. Mecanismele stimul-raspuns la om
Capitolul 8. Degradarea, socul si puterea de rezistenta
Capitolul 9. Organizarea campaniilor de insanatosire mentala
Capitolul 10. Comportamentul psihopoliticianului cand e atacat
Capitolul 11. Folosirea Psihopoliticii in raspandirea comunismului
Capitolul 12. Remedii violente
Capitolul 13. Recrutarea acolitilor psihopolitici
Capitolul 14. Distrugerea gruparilor religioase
Capitolul 15. Propuneri ce trebuie respinse
Capitolul 16. CONCLUZIINota

In mod stupefiant, unii cercetatori contemporani de la CNSAS pornesc initial de la teza originii ruse a acestor tehnologii criminale de inginerie sociala comunista , dar ulterior avanseaza ideea originii lor occidentale respectiv in psihologia creata de John B. Watson si B.F.Skinner (?!) :

"Se poate observa cu uşurinţă că acest om “creat” de behaviorism este acelaşi cu
cel pe care agentul psihopolitic instruit la şcoala lui Beria trebuia să-l formeze
deoarece “omul behaviorist” este omul concret, real, însă mutilat şi sărăcit sub raport
psihic, dezgolit de orice conţinut psihologic: conştiinţă, sentimente, voinţă." (p.7)

Luminiţa Banu - Reeducarea – posibile origini occidentale ? 

Niciun comentariu: