Elita discreta pro România


ELITA DISCRETA PRO ROMANIA

Este elita formata din acele personalitati de exceptie si independente fata de sistemul de aici , dar care cunosc si inteleg Romania si problemele ei , sau chiar cunosc limba romana , inteleg spiritualitatea romaneasca si in mod dezinteresat , onest si responsabil fac pentru Romania poate mai mult decat reprezentatii ei formali si elitele ei oficiale :

Principele Charles, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania, Catherine Durandin , Dennis Deletant , Tom Gallagher, Dr. Peter Gross , Jean Lauxerois , Katherine Verdery,, Steven van Groningen, Leslie Hawke.

joi, 2 aprilie 2020

Evaluarea realitatii sociale prin date statistice in Marea Britanie si in Romania


In contextul actualei pandemii in care statistica joaca un rol crucial pentru orice guvern *), o comparatie intre Office for National Statistics din Marea Britanie si Institutul National de Statistica din Romania devine foarte interesanta . Sursa : https://www.ons.gov.uk/
Office for National Statistics ( entitate independenta ) prin datele oficiale furnizate specialistilor si cetatenilor ofera acestora posibilitatea accesarii unor date din cele mai diferite domenii ( ex: buletinele statistice de la A la Z ,  sectiunea " People , population and community" ,etc. )   oferind o imagine dinamica si complexa a societatii britanice actuale , aceasta fiind chiar misiunea sa :We are the UK’s largest independent producer of official statistics and its recognised national statistical institute. We are responsible for collecting and publishing statistics related to the economy, population and society at national, regional and local levels. We also conduct the census in England and Wales every 10 years.
https://www.ons.gov.uk/aboutusChiar daca nu stiti limba engleza , din cateva tastari ajungeti imediat unde doriti in sectiunea " People, population and community" , obtineti rapid definitii, date , grafice si statistici centrale si locale si va puteti oricand intoarce la meniul in punctul de plecare si la meniul principal.

Sa trecem acum la oile noastre respectiv la site-ul Institutului National de Statistica unde singurul pai de care ne  putem agata este finantarea sa europeana intre 1998-2018 : 

Sursa : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


Problema este ca ramanem doar cu paiul , pentru ca cea mai corecta formula pentru ceea ce a mai ramas din finantarea europeana  este " Dumnezeu cu mila". 
Daca ati facut imprudenta  sa intrati pe site-ul Institutului National de Statistica , ati facut un salt in gol fara parasuta pentru ca nu mai aveti cale de intoarcere. 
Chiar daca stiti limba romana, nu va foloseste la nimic pentru ca nu aveti nicio garantie ca daca ati intrat in labirintul de pe site, veti intelege ceva, veti obtine ceva sau va mai puteti intoarce in punctul de plecare ( in final , singura solutie rationala  ramane fuga respectiv renuntati la orice cautare si inchideti calculatorul) .
Intrarea  in " Castelul lui Kafka " arata asa : Sursa : https://insse.ro/cms/
Acum putem sa tragem aer adanc in piept si sa ne pregatim  pentru intalnirea de gradul III cu misiunea Institutului National de Statistica din Romania , respectiv sa comparam ( pentru cine isi asuma riscul ) cele 3 propozitii  ( clare , desi sunt scrise in engleza ) din misiunea Office for National Statistics, cu cele 43(!)  de paragrafe ( din care nu se intelege aproape nimic, desi sunt scrise limba romana )  ale prezentarii Institutului National de Statistica Prezentare generală


"Credem cu seriozitate ca statistica este, pentru cei care o poseda, o pretioasa avere nationala... Statistica este singurul taram sigur pe care un guvern prevazator trebuie sa-si intemeieze ratiunea reformelor sale". Dionisie Pop Martian
         Statistica  oficiala  în  România  se  desfasoara  prin  serviciile  de  statistica oficiala  si  este   organizata  si  coordonata  de  Institutul  National de Statistica, organ  de  specialitate  al  administratiei  publice  centrale,  cu  personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.
         În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiaza pe principiul autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si raportului cost/eficienta, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile si standardele specifice de obtinere a indicatorilor;
    b) organizeaza si conduce cercetarile statistice referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte, anchete statistice totale sau prin sondaje;
    c) proiecteaza, tipareste si difuzeaza formularele cercetarilor statistice si instructiunile de completare aferente;
    d) culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii în vederea asigurarii bazelor de date statistice;
    e) coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate;
    f) proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic;
    g) elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;
    h) desfasoara activitati de cercetare stiintifica în domeniul statisticii;
    i) informeaza opinia publica, precum si autoritatile publice cu privire la evolutia economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati indicatorii statistici obtinuti;
    j) organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;
    k) colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii în activitatea de statistica;
    l) avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, în vederea asigurarii oportunitatii cercetarilor si corectitudinii metodelor statistice utilizate;
    m) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;
    n) reprezinta România în relatiile internationale în domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;
    o) asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate.
Institutul National de Statistica îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, unul din vicepresedinti are atributii directe în problemele activitatii de integrare europeana, al doilea are ca atributie  directa coordonarea activitatii de statistica economica si sociala, iar al treilea   are ca atributie directa coordonarea  infrastructurii statistice si activitatea de  tehnologia informatiei (IT). Vicepresedintele care coordoneaza  activitatea  de statistica  este înlocuitorul de drept al presedintelui Institutului National de Statistica.
Presedintele îndeplineste, în domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii generale:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici;
    b) initiaza si avizeaza proiecte de lege, ordonante si hotarâri ale Guvernului, în conditiile stabilite de metodologia aprobata de Guvern;
    c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului National de Statistica, integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
    d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le înainteaza Guvernului;
    e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Institutului National de Statistica, în baza bugetului aprobat;
    f) reprezinta interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale al caror domeniu de activitate intereseaza;
    g) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrarii în structurile europene si în alte organisme internationale;
    h) colaboreaza cu institutiile de învatamânt superior de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale.
Presedintele Institutului National de Statistica este membru de drept în Consiliul Statistic National.
Secretarul general al Institutului National de Statistica este subordonat presedintelui. Secretarul general este înalt functionar public, numit în conditiile legii.
În subordinea Institutului National de Statistica functioneaza:
a)  directiile regionale de statistica organizate la nivelul judetelor - centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, si directiile judetene de statistica organizate la nivelul celorlalte judete, ca institutii publice, cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat;
b) Editura "Revista Româna de Statistica" si Centrul National de Pregatire în Statistica, finantate  din venituri proprii.
Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificarilor utilizate în activitatea de statistica, pe lânga Institutul National de Statistica functioneaza Consiliul Statistic National, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistica si a Programului anual de cercetari statistice.

OBIECTIVE

      Activitatea Institutului National de Statistica se orienteaza catre urmatoarele obiective principale:
    • producerea informatiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale;
    • asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piata si implementarea metodologiilor de cercetare si calcul în concordanta cu standardele si practica internationala;
    • dezvoltarea statisticii calitative, în completarea celei traditionale;
    • extinderea si diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor;
    • cooperarea cu alte institute nationale de statistica în vederea dezvoltarii unui sistem statistic durabil, derularea de proiecte statistice în vederea asigurarii comparabilitatii datelor statistice cu statisticile altor tari si alinierea la standardele UE.

Daca inchidem anuntul initial de bun venit ( "Informatie COVID-19" )  despre pandemia care a trimis angajatii  acestui institut sa lucreze de acasa , ramanem (eventual) cu ...productia vegetala pe 2019  , cu  numarul de autorizatii de constructie pentru cladiri pentru 2020,etc.,etc. :

Sursa : https://insse.ro/cms/
De aici incolo " sunt unii care pun talpi " cum spunea odata marele Ion Iliescu  . Daca nu ai pe  calculator exact cele mai vechi programe ale site-ului cumparate pe fonduri europene , esti trimis la plimbare :

Surse : http://colectaredate.insse.ro/metadata/public.htm?locale=ro
Sa trecem la un domeniu important cum este  justitia de exemplu ( cine doreste se poate aventura si in alte domenii si pe riscul propriu,  dar rezultatul final va fi probabil acelasi )  . Cine reuseste  sa extraga un singur tabel coerent din amalgamul de la aceasta sectiune , merita felicitari pentru perspicacitate , rabdare si munca de voluntariat : 

Sursa : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Aceste minusuri sunt compensate cumva prin maniera absolut originala in care este prezentata statistica romaneasca ( la acest capitol Romania a depasit in mod cert Marea Britanie ). Cu acordul Institutului National de Statistica desigur , proiectantii site-ului  au luat in calcul mai multe categorii de beneficiari incepand cu elevii, profesorii si terminand cu cetatenii interesati in ...proiectarea de site-uri pentru invatarea statisticii : 


Sursa : https://insse.ro/cms/ro/content/cultura-statisticaSurprizele nu se opresc aici. Spre deosebire de omologul sau britanic care este (doar) independent si face (doar)  statistici de uz public , Institutul National de Statistica este independent , dar este finantat de la bugetul de stat conform prezentarii sale. 
Mai mult decat atat, dupa cum poate vedea oricine care are curiozitatea sa intre pe site-ul Institutului National de Statistica,  acesta cunoaste mai bine decat omologul sau britanic intelesul sintagmei " Time is money" , respectiv nu pierde timpul si  pe cale de consecinta se autofinanteaza prin inchirirerea salilor sale prin licitatie publica cu strigare : 

Sursa : https://insse.ro/cms/ro/content/inchiriere-sali
In mod cert , Institutul National de Statistica din Romania depaseste de departe  prin complexitate , originalitate si creativitate Office for National Statistics din Marea Britanie ( ar fi foarte interesant de aflat si parerea omologilor britanici  despre site-ul romanesc ) . 
Pe cale de consecinta , daca  un cetatean englez poate afla in cateva minute lucruri esentiale despre cele mai diverse domenii din tara in care traieste , un cetatean roman trebuie mai intai sa treaca prin furcile caudine  ale site-ului fara sa aiba garantia ( daca scapa de acestea ) ca va obtine in final un acelasi rezultat. 
Impresia generala pe care o lasa  acest site mamut este aceea ca nu poate ( sau nu vrea ?) sa ofere o imagine clara asupra datelor  pe care pretinde ca le prezinta,  ceea ce confirma proverbul ca  socoteala de acasa nu se potriveste cu cea de la targ , respectiv butada ca informatiile   publice nu sunt in toate cazurile publice. 


Nota 


*) https://www.g4media.ro/raportari-gresite-ale-grupului-de-comunicare-strategica-la-prezentarea-situatiei-pe-judete-alba-neagra-cu-numarul-de-bolnavi-in-judetul-alba.html

https://www.libertatea.ro/stiri/de-ce-e-importanta-raportarea-teritoriala-suceava-are-mai-multi-infectati-decat-63-de-tari-de-pe-glob-luate-impreuna-2938203

Niciun comentariu: