Elita discreta pro România


ELITA DISCRETA PRO ROMANIA

Este elita formata din acele personalitati de exceptie si independente fata de sistemul de aici , dar care cunosc si inteleg Romania si problemele ei , sau chiar cunosc limba romana , inteleg spiritualitatea romaneasca si in mod dezinteresat , onest si responsabil fac pentru Romania poate mai mult decat reprezentatii ei formali si elitele ei oficiale :

Principele Charles, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania, Catherine Durandin , Dennis Deletant , Tom Gallagher, Dr. Peter Gross , Jean Lauxerois , Katherine Verdery,, Steven van Groningen, Leslie Hawke.

miercuri, 5 septembrie 2012

Legi, institutii, functionari, cetateni


Andrei spune:   04/09/2012 la 15:03          De aproximativ 8 ani lucrez in Bucuresti, si s-a nimerit doar la multinationale, deci colegi straini.Unii au norocul sa aibe colegi romani cumsecade care ii iau de la aeroport, altii au contracte cu firme de taxi( dar din pacate trebuie sa coboare la “ceas”) sa poata lua masina.Cum in ultimele luni am calatorit mai mult si m-am confruntat direct cu problema asta am facut plangere la Consiliiul Concurentei, deoarece cred ca e dreptul meu ca o data ce am chemat un taxi de la o anumita firma, sa ma poata lua de la iesirea din aeroport, si nu sute de metri mai incolo.                                        Raspunsul oficial:        Ca urmare a adesei dvs. transmisă şi înregistrată la Consiliului Concurenţei cunumărul RG 3607 din data de 13.03.2012, prin care ne semnalaţi anumite aspecteîn asigurarea serviciilor de taximetrie pentru aeroportul Otopeni, vă comunicămurmătoarele:Consiliul Concurenţei este autoritatea administrativă autonomă în domeniulconcurenţei, care pune în aplicare Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cumodificările şi completările ulterioare1 (denumită în continuare Legea concurenţei).Autoritatea română de concurenţă are ca atribuţii, printre altele, supraveghereamodificărilor comportamentale ale întreprinderilor active pe o anumită piaţă, în scopulîmpiedicării apariţiei şi manifestării oricăror practici anticoncurentiale, sub formaînţelegerilor între firme sau a exercitării, de către o întreprindere, a unui abuz depoziţie dominantă pe o anumită piaţă. De asemenea, sunt vizate şi acele acţiuni aleautorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în careacestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni depiaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa. Potrivit Legii concurenţei, preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilorse determină în mod liber prin concurenţă, pe baza cererii şi ofertei. Există însă uneleactivităţi economice pentru care preţurile şi tarifele sunt reglementate prin legi speciale,aflate în competenţa altor autorităţi. Piaţa serviciilor de transport în regim de taxi este reglementată de legislaţiaspecifică, respectiv Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere,cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveste serviciile publice detransport persoane în regim de taxi, acestea sunt recunoscute ca servicii de utilitatepublică, fiind organizate de către autorităţile administraţiei publice locale din razaadministrativ teritorială respectivă. Aceste servicii se desfăşoară sub controlul,conducerea şi coordonarea autorităţilor publice locale, de către trasportatori autorizaţi.prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din06.07.2010, aprobată prin Legea 149/2011 (publicată în MO 490 din 11.07.2011)      Consiliul ConcurenţeiPiaţa Presei Libere nr.1Cod poştal: 013701Sector 1, Bucureşti       http://www.consiliulconcurentei.ro          CONSILIUL CONCURENŢEI  În consecinţă, autorităţile locale sunt cele care emit reglementările, inclusiv cele privindnumărul de autorizaţii şi nivelul tarifelor maximale. Potrivit Normelor2 elaborate de Ministerul Transporturilor în aplicareaprevederilor Sectiunii 21 referitoare la transportul public în regim de taxi la şi dela aeroporturi, fiecare administraţie aeroportuară trebuie să organizeze aceastăactivitate astfel încât să asigure transportul permanent de persoane întrelocalităţile de autorizare a transportatorilor autorizaţi şi aeroport. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA (CNAB), care cuprinde AeroportulInternaţional Henri Coandă (AIHC) şi Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu, a elaboratRegulamentul pentru desfăşurarea transporturilor de persoane în regim de taxi3, carepune în aplicare noile modificari legislative aduse Legii 38/2003. Potrivit acestuia,activitatea de taximetrie pe aeroportul Otopeni poate fi efectuată de către oricetransportator care deţine autorizatie emisă de autorităţile publice locale dinBucuresti şi judeţul Ilfov şi care îndeplineşte anumite condiţii minime.În ceea ce priveşte tarifele operatorilor de taxi (companii sau persoane fiziceautorizate) facem menţiunea că autorităţile publice locale sunt cele care aprobă tarifelede distanţă maximale care pot fi practicate de către aceştia. De exemplu, în Bucureşti,prin HCGM 91/20084, pentru serviciul public de transport persoane in regim de taxi afost aprobat un tarif maximal de 3,5 lei/km, inclusiv TVA. În ceea ce priveşte opinia Consiliului Concurenţei privind proiectele de modificarea Legii taximetriei, acesta poate fi consultată pe site-ul instituţiei5. În încheiere vă informăm că autoritatea română de concurenţă va continuasă monitorizeze piaţa serviciilor de taximetrie, în vederea depistării unor indiciisuplimentare care să evidenţieze o eventuală înţelegere privind fixarea tarifelor. Reamintim în acest context, investigaţiile desfăşurate autoritatea de concurenţă pepieţele locale din Constanţa, Timişoara, Baia Mare şi Târgu Mureş, unde a constatatîncălcarea regulilor în domeniul concurenţei şi a amendat6 companiile implicate înînţelegeri de tip cartel.       
           Cu stimă, Simona BARBU  Purtător de Cuvânt

Niciun comentariu: