Elita discreta pro România


ELITA DISCRETA PRO ROMANIA

Este elita formata din acele personalitati de exceptie si independente fata de sistemul de aici , dar care cunosc si inteleg Romania si problemele ei , sau chiar cunosc limba romana , inteleg spiritualitatea romaneasca si in mod dezinteresat , onest si responsabil fac pentru Romania poate mai mult decat reprezentatii ei formali si elitele ei oficiale :

Principele Charles, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania, Dr. Peter Gross , Jean Lauxerois, Steven van Groningen, Leslie Hawke, Peter Damian Hurley

marți, 24 mai 2016

Despre hărţuire, bullying si (in)cultura agresivităţii

Un articol tern despre hartuirea in scoli aparut pe platforma RepublicaBullying. Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și intimidării )  a oferit unui comentator anonim ocazia de a enunta idei mai importante si mai interesante decat cele din articol :

Pluto Cel mai important este să ne educăm copiii să ,,ţină partea" celui umilit pe nedrept. Dacă un copil vede alt copil care jigneşte pe unul presupus mai slab trebuie imediat să ia partea celui pe nedrept maltratat fizic sau psihic (s.n.). Aşa am fost eu educat. Astfel învaţă şi exersează solidaritatea şi poate astfel nu vom mai trăi într-o societate în care abuzurile si nedreptăţile făcute de cei puternici sunt acceptate atâta timp cât nu ne privesc sau ni se pare că nu ne privesc direct pe noi (s.n.). Eu unul aşa am fost educat şi graţie fizicului am fost un fel de ,,mama răniţilor" si ,,prietenul ciudaţilor" prin şcoală. Ţin să spun că aşa am devenit prieten cu cei mai interesanţi oameni din viaţa mea de la care am avut ce învăţa. Dacă mă uit îndărăt nu pot să nu observ că din generaţia mea majoritatea covârşitoare a celor care sâcâiau colegii ce păreau vulnerabili au ajuns oameni de afaceri, politicieni corupţi sau infractori. Cei sâcâiţi au ajuns oameni de treabă, educaţi, profesionişti adevăraţi indiferent de meserie şi nivelul de educaţie şi mulţi au părăsit România (s.n.). Poate aici e o problemă. Faptul că ţara asta prăseşte golănaşii de la şcoala primară şi până în Parlament, faptul că avem o admiraţie a modelului uman agresiv, guraliv, puternic prin pumn, tupeu şi dat din coate, faptul că tolerăm comportamente de intimidare până şi în cele mai elevate sfere ale societăţii (justiţie, ANAF, Poliţie, arlament, etc.) mă face să cred că asemenea comportamente deviante trebuie aspru pedepsite din faşă (s.n.). Astfel, cred că pe lângă asistarea victimei trebuie să introducem un sistem eficient şi modern de pedepsire şi reeducare constructivă a agresorului (s.n.). Altfel minorul vede ,,că-i merge" şi va folosi aceleaşi metode şi atunci când ajunge politician, funcţionar public, om de afaceri executiv prin cine ştie ce corporaţie. O să ne mulţumim peste ani dacă facem asta(s.n.)
Sursahttp://republica.ro/bullying-cum-sa-invatam-un-copil-sa-faca-fata-umilirii-hartuirii-si-intimidarii#


Sunt idei de bun simt,  dar asta nu inseamna ca astfel de idei "eretice " apar cumva si in preocuparile Ministerului Educatiei  Nationale si Cercetarii Stiintifice care , cu toti ministrii care au fost in fruntea lui cu tot, nici dupa 26 de ani nu face o  distinctia intre informatie, instructie si educatie   :


" ...proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale."
Sursahttp://www.edu.ro/index.php/articles/c242/
Ministerul Educaţiei (...) ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în
domeniul învăţământului preuniversitar. Ministerul Educaţiei (...)
are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare
şi al resurselor umane din sfera educaţiei.

Ministerul Educaţiei (...) exercită, în domeniul învăţământului preuniversitar, următoarele atribuţii
a) elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;
b) monitorizează activitatea de evaluare externă;
c) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti;
e) coordonează elaborarea şi aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
f) evaluează, aprobă şi achiziţionează manualele şcolare şi asigură finanţarea conform legii;
g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe;
h) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;
i) asigură omologarea mijloacelor de învăţământ;
j)asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale;
l) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;
m) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;
n) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane;
o)răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului, formării profesionale şi al cercetării ştiinţifice;
q) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi de recunoaşterea actelor de studii, conform legii;
r) stabileşte structura anului şcolar;
s) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale;
t)construieşte şi asigură funcţionarea optimă a Platformei şcolare de e-learning, precum şi a Bibliotecii Şcolare Virtuale;
u)elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
v)dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România;
w)coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia. 
 
Sursa http://www.edu.ro/index.php/articles/c242/

Pe scurt, MEN nu are OBIECTIVE educationale , el doar  elaborează, aplică, monitorizează, evaluează, avizeaza, coordonează , controlează , avizeaza, aproba, inainteaza, aproba, achizitioneaza , stabileste, incaseaza taxe, prezinta, colecteaza , interpreteaza, da publicitatii, etc.
Mai exact , Ministerului Educatiei  Nationale si Cercetarii Stiintifice se ocupa de 26 de ani cu "politicile educatiei" ( desigur, dar educatia este cu totul altceva ) , adica cu totul si cu nimic pentru ca nu pierde timpul cu asemene fleacuri ca agresivitatea, comportamentele deviante,etc. respectiv transformarea scolii si societatii intr-o jungla in care pestele cel mare inghite pe cel mic. Despre sistemele de valori morale , culturale, sociale , etc. (ne) cultivate de educatia ( de fapt inexistenta ) de la noi , nici nu mai este cazul sa vorbim.
Faptul ca penalii au ajuns sa candideze in Parlament , iar cetatenii romani ii voteaza ca oile "educati" ( mai exact spalati pe creier ! ) de scoala , de mass-media , si de sistemul social si politic existent , este mai mult decat elocvent.Niciun comentariu: